Zeeland en toerisme zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Inmiddels geven gasten jaarlijks bijna 2 miljard euro uit in Zeeland. Daarmee is het een belangrijke sector voor de Zeeuwse economie en voor de Zeeuwse samenleving.

Bestemming Zeeland 2030

Zeeland is een populaire toeristische bestemming en jaarlijks besteden gasten er bijna 2 miljard euro. Dit maakt de vrijetijdssector een belangrijke speler in de Zeeuwse economie en samenleving. Desondanks staat de toerisme-industrie voor grote uitdagingen. Om deze uitdagingen aan te gaan, hebben belangenorganisaties, ondernemers, gemeenten en inwoners samengewerkt om een gezamenlijk toekomstbeeld voor toerisme in 2030 te ontwikkelen. Dit toekomstbeeld houdt rekening met de belangen van toerisme, de omgeving en het Zeeuwse landschap. Het biedt een richting voor alle betrokken partijen om beleid en acties op af te stemmen.

Download Bestemming Zeeland 2030

 

Thematische ambities

We hebben dertien thematische ambities vastgesteld en voor elk van deze ambities beschreven waarom het urgent is en wat we willen bereiken. Vervolgens hebben we per thematische ambitie toegelicht wat er nodig is om deze ambitie in 2030 te realiseren. Klik op de thema's voor meer informatie.
 • Draagvlak voor toerisme onder inwoners

 • Gastheerschap

 • Een divers aanbod voor een aantrekkelijke en vitale sector

 • Toerisme en natuur versterken elkaar

 • Toerisme en cultuur versterken elkaar

 • Duurzaamheid in toerisme is vanzelfsprekend

 • Toerisme creëert ruimte voor iedereen

 • Toeristische mobiliteit is duurzaam

 • Er is plek voor toerisme én de woningmarkt

 • De vrijetijdssector werkt aan maatschappelijke waardecreatie

 • Er zijn voldoende ontwikkelkansen voor bestaand aanbod

 • Jaarrond aanbod voegt waarde toe voor inwoners en gasten

 • Een toekomstbestendige arbeidsmarkt

Colofon

Deze website is ontwikkeld via een samenwerking tussen Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten, Impuls Zeeland, HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en TOZ. Voor het opstellen van dit document zijn gesprekken gehouden met belanghebbende partijen, ondernemers en inwoners.

juni 2022.

Opmaak:
Studio nulelfzeven.

Beeldmateriaal:
Percy’s, Reno Maenhout, Ben Biondina, Photographics, Felice Buonadonna, Roel van der Mast, Eddy Westveer, Paul van Bueren, Mark Neelemans, Xander Koppelmans.

Illustraties:
Steven Bouwens.

Provincie Zeeland
Impuls Zeeland
Toeristisch Ondernemend Zeeland
Kenniscentrum Kusttoerisme
Gemeente Borsele
Gemeente Goes
Gemeente Hulst
Gemeente Kapelle
Gemeente Middelburg
Gemeente Noord-Beveland
Gemeente Reimerswaal
Gemeente Schouwen-Duiveland
Gemeente Sluis
Gemeente Terneuzen
Gemeente Tholen
Gemeente Veere