Bestemming Zeeland 2030 / Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Bestemming Zeeland in balans

In 2030 zal de vrijetijdssector voor Zeeuwen een belangrijke drijvende kracht zijn voor de leefbaarheid, de economie en het voorzieningenniveau. Er wordt verantwoord gebruik gemaakt van het landschap, ons natuurlijk kapitaal. Overal in Zeeland sta je binnen een kwartier aan open water. Die ligging in zee, dat samenspel tussen water en land, zilt en zoet, eb en vloed, onderscheidt Zeeland van alle andere regio’s in dit deel van Europa. Onze inwoners en bezoekers ervaren Zeeland op een unieke manier die bij hen past. Zeeland is zeeën van tijd en ruimte voor jezelf.

Verschillende regio’s en steden vormen gezamenlijk bestemming Zeeland

De verschillende regio’s en steden in Zeeland vormen gezamenlijk een gevarieerd palet aan bestemmingen. Samen vormen ze de bestemming Zeeland. Het onderscheidend vermogen van de verschillende Zeeuwse regio’s is in sommige regio’s vastgelegd in regionale visies van de samenwerkende gemeenten. Per Zeeuwse regio is een visualisatie uitgewerkt en een toekomstbeeld voor 2030 beschreven en (indien beschikbaar) afgestemd op de bestaande regionale visies. De visualisaties en toekomstbeelden zijn benut in de toeristische marketingstrategie. Dit draagt bij aan spreiding van bezoekers.

Beleving van de Delta op de Zeeuwse manier

In 2030 beleven inwoners en bezoekers de Delta op de Zeeuwse manier: de ruige zee, de rustige natuur, bruisende binnensteden, een rijke historie, hoogstaand culinair aanbod, en een actieve waterbeleving. Een afwisseling die in elk jaargetijde charme biedt.

Ondernemen in de vrijetijdssector: duurzaam en circulair

Ondernemen in de vrijetijdssector is aantrekkelijk en staat hoog in aanzien. De Zeeuwse ondernemers zijn intrinsiek gemotiveerd en in staat om de exploitatie op een duurzame, circulaire wijze te laten plaatsvinden. Er is een bruisend netwerk actief dat samenwerkt aan een gezonde vrijetijdssector. De Zeeuw draagt de vrijetijdssector een warm hart toe en erkent dat de sector bijdraagt aan een leefbaar Zeeland voor iedereen. Op deze manier is in 2030 bestemming Zeeland in balans.