Bestemming Zeeland 2030 / Uitdagingen

Uitdagingen

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) voorspelt in de visie ‘Perspectief 2030 bestemming Nederland’ een stijging van maar liefst 56% in het aantal nationale en internationale verblijfstoeristen aan de Nederlandse kust tot 2030. Een flinke uitdaging voor Zeeland, waar sommige gebieden in het langer wordende hoogseizoen al als erg druk worden ervaren.  Hoe kan Zeeland slim omgaan met deze groei?

Uitdagingen en transities op de vrijetijdssector

Maar dat is niet de enige uitdaging waar de vrijetijdssector in Zeeland mee te maken heeft. Er is ook schaarste aan ruimte en klimaatverandering. Bovendien ervaren veel (horeca)ondernemers financiële druk door de coronamaatregelen en daaruit volgende omzetverliezen. Tegelijkertijd wordt er steeds meer nadruk gelegd op verduurzaming, ‘een groene transitie’. Daarnaast zijn er nog andere opgaven, zoals het verbeteren van mobiliteit, de personeelstekorten, het aantrekken en behouden van Zeeuwse jongeren, technologisering en het beschermen en behouden van de natuur, het landschap en het erfgoed. Een analyse van deze maatschappelijke uitdagingen is terug te vinden in de startnotitie ‘Analyse Zeeuwse Vrijetijdssector’.

Samenwerking voor een gezamenlijk toekomstbeeld

De complexiteit van deze uitdagingen betekent dat zowel overheden als ondernemers en andere betrokken partijen gezamenlijk aan de slag moeten gaan. Elke partij heeft hierin zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Daarom is er behoefte aan een gezamenlijk toekomstbeeld voor de Bestemming Zeeland in 2030. Het is van belang dat alle betrokken partijen de handen ineen slaan om de groeiende uitdagingen aan te pakken en te zorgen voor een waardevolle vrijetijdssector in Zeeland.